A'dan Z'ye Erkek Bebek İsimleri

Türkiye’de en çok tercih edilen erkek bebek isimleri ve anlamlarını A’dan Z’ye sıralıyoruz.

Anne ve Baba adayları bu yazımız sizin için! Erkek bebeğiniz için isim anlamlarını araştırmaya başladınız ancak hala karar veremediyseniz doğru yerdesiniz. Farklı, modern, değişik ve popüler erkek bebek isimleri arasından seçiminizi hemen yapabilirsiniz.

Konseptinize uygun Bebek Hediyelik Ürünleri Doğa Tasarım’da!

Son dönemde en çok kullanılan erkek isimleri ve anlamlarını sizler için derledik. Her anne ve baba çocuklarına en güzel ve anlamlı isimleri vermek ister ve haklı olarak da çocuğuna koyacağı ismin anlamını öğrenmek istiyor ve koymak istedikleri isimlerin anlamını araştırıyor.

Çocuklarımıza koyacağımız isimlerin anlamlarını iyice araştırmalıyız. Dinimize, örf ve âdetimize uygun olup olmadığını öğrenmek, uygun değilse, değiştirmek gerekir. Birbirinden farklı ve daha önce duyulmamış ilginç erkek bebek isimleri için listemize göz atın.

A Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Acun: Sonsuz uzay içindeki gök varlıklarının tümü, dünya, evren.

Afşar: Eli çabuk, çabuk iş gören, Oğuz Han’ın oğullarından birinin adı, Türkmenlerin bir boyunun adı.

Ağa: Büyük kardeş, ağabey, köy ve kasabalarda büyük toprak sahibi olan varlıklı kimse.

Ağca: Rengi beyaza yakın, beyazca akça.

Aka: Büyük, saygıdeğer kimse, ağa.

Akabey: Varlıklı kimse, ağa ve bey.

Akad: Mezopotamya’da kurulmuş çok eski bir devlet, temiz ad, iyi ad.

Akalp: Ak yiğit, ak er, temiz yiğit.

Akan: Akıp gitmekte olan.

Akarca: Akıp giden su, akan su, akarsu.

Akarsel: Akıp giden sel.

Akata: Temiz ata, namuslu ata, lekesiz ata.

Akay: Parlak ay, aydınlık, ışık ay, dolunay adam, erkek, kuzey Türklerinde erkek çocuklarından büyüğe verilen ad, ağa.

Akba: Sazlık, bataklık, ağba.

Akbaran: Ak güç.

Akbatu: Temiz ve güçlü.

Akbatur: Namuslu ve yiğit.

Akcan: Temiz can.

Akdemir: Dövme demir.

Akdeniz: Ülkemizin güneyindeki deniz.

Aker: Namuslu yiğit.

Akergin: Ak ve olgun.

Akgüç: Namuslu ve güçlü.

Akgün: Aydınlık gün, mutlu gün.

Akhan: Ak soylu han.

Akın: Düşman ülkelerine yapılan saldırı.

Akınalp: Akın yiğidi.

Akıner: Ekın eri, akın yapan er.

Akkor: Işık saçan aklığa varıncaya değin ısıtılmış olan, beyaz kor, beyaz ateş.

Akköz: Ak renkte göz, ak kor.

Akman: Lekesiz, temiz kimse, temiz ak, güzel, ak alımlı.

Akmeriç: “Ak gibi Meriç” duru sulu meriç.

Aköz: Özü ak, temiz.

Akpolat: Ak çelik, Manas Destanı’nda geçen bir ad.

Aksan: Temiz, lekesiz ün.

Aksel: Beyaz sel.

Akşit: Işıklı yüz, aydınlık yüz, Güneş, gün yüzlü, kutlu, uğurlu.

Aktan: Aydınlık sabah vakti, avlu, evin önündeki açıklık.

Aktaş: Beyaz taş, kireçtaşı.

Akün: Iyi ad, temiz ad, temiz ün.

Alatan: Güneş’in doğuşundan önceki vakit.

Alaz: Yanan ve ışık veren nesnelerin türlü biçimlerde de uzanan dili.

Alçın: Al, kırmızı, kırmızıya çalan küçük bir kuş.

Algan: Ele geçiren, alan, kentleri, ülkeleri ele geçiren.

Algın: Sevdalı, tutkun, aşık, güçlü, dolgun, keskin, güzel.

Alhan: Al renkli prens.

Alkan: Kızıl kan.

Alkım: Yağmur sonu gökte beliren renkli görüntü, gökkuşağı.

Alkın: Korkusuz, yiğit, kızıl kın.

Ali: Yüce, yüksek, ulu. Hazret-i Muhammed aleyhisselamın damadı, dördüncü halife.

Alp: Yiğitler yiğidi yiğit, kahraman, bahadır, yürekli, babayiğit.

Alpagut: Mal mülk sahibi, çiftlik sahibi, kurt seçkin yiğit

Alpağan: Yiğit.

Alparslan: Yiğit arslan, kahraman aslan.

Alpay: Yiğit Ay, yiğit ve Ay gibi güzel.

Alpdemir: Yiğit ve demir gibi.

Alpdoğan: Yiğit ve doğan kuşu gibi, yiğit ve yırtıcı, yiğit doğmuş olan, yiğit doğan.

Alper: Yiğit er, yiğit kişi, babayiğit, yiğit erkek.

Alperen: Yiğit ve ermiş kişi.

Alphan: Yiğit han.

Alpkan: Yiğit, yiğit kanlı, soyca yiğit olan.

Alsan: Ünlen, san, al tanın.

Altan: Kızıl şafak, kızıl tan, altın, Tatar hanlarına verilen bir unvan.

Altaner: Kızıl tan eri, kızıl şafak yiğidi, altın renkli şafak.

Altay: Altın, yüce dağ, Tiyanşan Dağları, Asya’da bir Türk budunu.

Altuğ: Al renkli tuğ, kızıl tuğ, kızıl tuğlu.

Altunç: Kızıl tunç.

Altuner: Çok değerli kimse, altın yiğit.

Anı: Yaşanmış olgulardan belleğin sakladığı her türlü iz, bir olguyu anımsatan şey, hatıra.

Anıl: Sakin,ağır, amaç, her zaman an.

Aral: Asya’da bir göl, iki şey arası iki şey arasındaki göl ya da deniz, sıra dağlar.

Aran: Ova, kuytu, yer, sıcak yer, kışlak.

Aras: Doğu Anadolu’da bir ırmak, Erzurum’a bağlı bir bucak, bulunulmuş mal.

Arat: Yürekli kişi, yüreklilik.

Arca: Çam, çam ağacı, temiz.

Arda: Sonra gelen, öndekinden sonra, yere dikilen nişan değneği, ardıl.

Arhan: Temiz han, temiz yönetici, yiğit han.

Arı: Katışık olmayan, temiz, çiçeklerden bal yapan, iğnesiyle sokan böcek.

Arıca: Temizce arı gibi.

Arıcan: Temiz kimse.

Arıkan: Saf kan, temiz kan, soylu kan.

Arman: Dürüst ve temiz kişi.

Arın: Temiz arı, saf, katışıksız, tertemiz ol, arılaş.

Arınç: Erinç, huzur, barış.

Arkan: Arı kan, temiz kan, soylu kan.

Arkın: Arkada, geride olan, ağır, yavaş, sakin dingin.

Arkut: Temiz ve uğurlu arı ve kutlu.

Armağan: Birine karşılıksız olarak verilen ödül.

Arman: İstek, amaç, dürüst, temiz insan, arı insan.

Arslan: Aslan.

Artun: Kendine güvenen, onurlu, ağırbaşlı.

Aşkın: Çok, fazla, üstün, üzüm bağ ve asmalarında yeni göğeren dallar, dalların ucundaki yapraksız, meyvesiz uzantılar.

Ata: Baba, dede,soyun büyüğü.

Atabey: Saygıdeğer kimse, Seçuklular döneminde bir ünvan.

Atacan: Hoşgörüsü olan kimse, babacan.

Atahan: Büyük yönetici, ata durumundaki han.

Atak: Atılgan yiğit, yürekli.

Atakan: Atalardan gelen kan.

Atalay: Benim atam.

Ataman: Ata, ata kişi, başkan bağbuğ.

Atıl: İleri doğru fırla.

Atılgan: Güçlüklerden ve tehlikelerden yılmayarak daima ileriye atılan, girişken, tez canlı.

Ayaz: Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, bulutsuz ve Ay ışıklı gecede Çıkan soğuk.

Aybars: Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı, (Hun İmparatoru Attila’nın amcasının adı)

Ayberk: Ay kadar güzel olan.

Aybora: Ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı, Ay ve fırtına.

Aydın: Okumuş, bilgili görgülü ve aydınlık kimse, ışıklı, parlak, kutlu, uğurlu, aydınlık, Ay ışığı bulunan gece, Ege Bölgesi’nde bir il.

Ayhan: Oğuz Han’ın oğlu.

Aymete: Ay ve Hun İmparatoru Mete’den oluşmuş bir ad.

Aypolat: Ay gibi güzel ve polat gibi sağlam.

Aytun: Ay ve gece, Aylı gece.

Aytuna: Ay gibi güzel ve Tuna Irmağı gibi görkemli.

Aytunca: Ay gibi güzel ve Tunca Irmağı gibi görkemli.

Aytunç: Ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam.

Azrak: Çok az bulunur, değerli.

Âbidin: İbadet edenler kulluk yapanlar.

Adnan: Üstün insan.

Affan: Çirkin şeylerden kaçınan, iffetli, namuslu.

Âgah: Bilgili, basiretli, haberdar, uyanık.

Âhi: Arkadaş, dost, cömert, yiğit.

Ahmed: Çok övülmüş, beğenilmiş.

Alican: Cana yakın, kanı sıcak, candan.

Âlişan: Şan ve şerefi yüce olan.

Alişir: Aslan Ali.

Alpaslan: Korkusuz, yiğit, güçlü, kuvvetli.

Alper: Cesur asker, yiğit asker.

Alperen: Hem din adamı hem komutan olan yiğit.

Altemur: Demirin korlaşmış kırmızı hali.

Amir: İmâr eden.

Ammar: Bir yeri bakımlı hale getiren.

Aşkın: Aşmış, ileri, üstün, seçkin.

Ata: Baba, dede, yaşlı, tecrübeli, bilgili.

Atalay: Tanınmış, ünlü.

Ataullah: Allah’ın hediyesi, ihsanı, lütfu.

Avşar: İşi hemen yapan.

Aykan: Kanı parlak ve canlı.

Aykut: Armağan, mükafat, ödül.

Aytekin: Ay gibi tek ve biricik olan, çok değerli.

Ayvaz: Koca, eş.

B Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Bahadır: Yiğit, batur.

Balamir: M.Ö. 475 yıllarında Don Irmağı’nı geçerek Rusya’yı alan, Tuna kıyılarına dek dayanan bir Türk hükümdarı.

Balkır: Işıl ışıl parıldar, ışık saçar.

Baran: Durağanlığı harekete çeviren etken, direnci kıran ya da Direnç doğuran özellik, güç, ulu, yüksek.

Baranalp: Güçlü yiğit.

Baransel: Güçle ilgili, güçlü sel.

Barçın: Süslü ipekli kumaş.

Barın: Güç, baran; Moğol döneminde Orta Asyada’ki büyük Türk boylarından birinin adı.

Barış: Savaştan ya da dargınlıktan sonra, iki yanın uzlaşması, anlaşması.

Barkın: Görmek, gezmek ereğiyle yolculuklar yapan kimse, gezgin.

Barlas: İyi savaşa, savaşçı yiğit.

Bartu: En eski Türk hanlarından birinin adı.

Bartunç: Güçlü tunç.

Başar: Gereken biçimde bitir, yapacağın işte başarıya ulaş.

Başaran: Yapacağı işte başarıya ulaşan, işi gereken biçimde bitiren Ereğine ulaşan.

Başer: Başta gelen kimse, başta gelen er.

Başhan: Hanların başı.

Batı: Güneş’in battığı yön.

Batıbek: Batı beyi.

Batıhan: Batının sultanı, hanı.

Batu: Güçlü, yiğit, alp, güneşin battığı yön.

Batuhan: Bkz. Batuğhan.

Batur: Alp, yiğit, yürekli, bahadır.

Baturalp: Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi.

Baturay: Hem yiğit hem Ay gibi olan.

Baybars: Eskiden Türklerin besledikleri bir tür küçük kaplan; çok zengin ve kaplan gibi yiğit Türk Memluk İmparatorluğu’nun dördüncü sultanının adı.

Baybora: Hem zengin hem fırtına gibi.

Bayhan: Zengin han.

Baykal: Yaban atı, Moğolistan’da büyük bir göl, deniz.

Baykam: Sağaltman, sağlığa kavuşturan kimse.

Baykan: Soylu kimse, zengin ve soylu.

Baysal: Kavgası dövüşü olmayan ortamın hali, dirlik düzenlik bolluk durumu.

Baysan: Varlıklı ve ünlü.

Bediz: Açık, belli, görünen. 2.Süs.

Beha: Ender, zor bulunan.

Behir: Deniz.

Beker: Güçlü, kuvvetli.

Bekir: Sabah erken kalkan.

Bektürk: Türk geleneklerine güçlü bir şekilde bağlı olan.

Bener: Kendisinin koruyucu olduğuna inanan kişi.

Beran: Koç başı.

Berdan: Eşitliği sağlayan kimse.

Berge: İz.

Bergin: Güçlü, kuvvetli.

Berhan: Sağlam, güçlü kan 2.Güçlü komutan.

Berk: Sert, sağlam, katı 2.Yıldırım.

Berkal: Sağlam, güçlü, sert ol.

Berkan: Parıldayış, şakıma.

Berkant: Bozulamaz yemin 2.Sağlam, güçlü 3. Orta Asya’da sıradağlar.

Berkay: Güçlü ve ay gibi.

Berke: Kamçı, kırbaç.

Berker: Güçlü, sağlam erkek.

Berkin: Çok kuvvetli 2.Pekiştirilmiş.

Berkkan: Geçmişi sağlam olan kimse.

Berkman: Kişiliği sağlam olan kimse.

Berksan: Adı, sanı sağlam bilinen.

Berksay: Sert kaya.

Berktan: Tanyeri gibi güzel ve güçlü.

Bertan: Tan yeri gibi güzel ve güçlü kimse.

Bilal: Suyla ıslatan; ıslaklık.

Bilan: Değerli taşlarla süslenmiş kılıç kemeri.

Bilge: Bilgi dağarcığı ile yücelmiş kimse. 2.Göktürk hakanı.

Bilgealp: Bilgili ve cesur kişi.

Bilgekağan: Bilgili ve savaşçı kişi.

Birant: Yemin, tek ant.

Bircan: Yekvücut.

Birkan: Aynı kandan, aynı soydan olan.

Birol: Bir tane olan.

Boğaçhan: Efsaneleşmiş Türk kahramanı. dede Korkut Öykülerinde adı geçen yiğit.

Bolat: Çelik gibi sert.

Bora: Yağmur getiren fırtınalı sert rüzgar.

Borahan: Sert hakan.

Boran: Rüzgar şimsek ve gökgürültüsü ile ortaya çıkan sağanak yağışlı hava olayı.

Buğra: Erkek deve.

Buğrahan: İlk İslam devletlerini kuran Türk hükümdarlarından bazılarına verilen ad.

Bulut: Havadaki su buharının yükselip yoğunlaşmasıyla oluşan su damlacıkları birikintisi.

Burak: Hazret-i Muhammed aleyhisselamın Miraç’da bindiği atın ismi.

Burhan: Bir şeyi ispat etme aracı, kanıt.

Burkay: Buruk ay.

Büke: Pehlivan 2.Bilgili, zeki kişi 3. Ejderha.

Babacan: Cana yakın, güvenilir, anlayışlı.

Baha: Değer, kıymet, zariflik, üstünlük.

Bahadır: Yiğit, cesur, kahraman.

Battal: Kahraman, cesur, çok büyük.

Batu: Güçlü, kudretli.

Bedir: Dolunay. Ayın ondördü gibi güzel.

Behcet: Sevinç, güler yüzlü, şirin.

Behlül: Çok gülen, hayır sahibi, cömert.

Behnan: İyi huylu, güler yüzlü, herkesçe sevilen.

Behram: Merih yıldızı.

Behzat: Soyu güzel, doğuştan asil.

Bekir: İlk çocuk. Genç, taze.

Bektaş: Akran, eş.

Bera: Fazilet, meziyet sahibi.

Berkan: Şakıyan, parıldayan.

Berkin: Güçlü, sağlam.

Beşer: İnsan.

Beşir: Müjdeleyen. Güler yüzlü.

Bilal: Su.

Bilgehan: Derin bilgi sahibi hakan.

Bişr: Güler yüzlü.

Buğra: Erkek deve, hindi, aslan.

Burak: Peygamber efendimizin Miracda bindiği at.

Burhan: Delil, sağlam delil, hakkı bâtıldan ayıran.

Bülent: Yüksek, yüce, uzun.

C Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Calp: Güçlü.

Can: İnsanın kendi varlığı, yaşam, birey kişi, ruh, güç kuvvet.

Canberk: Sert kişi, sağlam kişi, canı sağlam.

Caner: Yürekten sevilecek kimse.

Cankat: “Cana can kat katmak”tan buyruk, ailemize can katasın.

Cankut: Kutlu kimse, uğurlu can.

Canpolat: Canı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimsel.

Cantekin: Biricik can, can şehzade.

Ceyhun: Orta Asya’da bir ırmak.

Coşku: Olağanüstü bir biçimde kendini gösteren duygu yükselmesi, heyecan.

Cafer: Çay, dere, küçük akarsu.

Câbir: Cebreden, zorlayan, galip gelen.

Can: Ruh. Aziz, sevgili. Gönül.

Candar: Silahlı asker.

Caner: Can dostu.

Canib: Yan, taraf, yön.

Cârullah: Allah’a yakın olan, Allah dostu.

Celâl: Azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.

Çelebi: Efendi, görgülü ve ince insan.

Cem: Hükümdar, şah.

Cemal: Yüz güzelliği

Cemaleddin: Dinin güzeli, dinin cemali.

Cemali: Yüzü güzel olan, güzellik sahibi.

Cenab: Büyük, şerefli.

Cerrah: Ameliyat yapan, operatör.

Cevat: Çok cömert, eli açık, çok ihsan eden.

Cevdet: Güzel, kusursuz, cömert, olgun.

Cevheri: Cevher sahibi.

Cezmi: Azimli, kararlı.

Cihad: Din uğrunda düşmanla ve nefsi ile savaşan.

Cihangir: Cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren.

Civan: Genç, taze, delikanlı.

Cihanşah: Dünyanın padişahı.

Cübeyr: Küçük kahraman, küçük yiğit.

Cüneyt: Küçük asker, askercik.

Ç Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Çaba: Bir işte iyi bir sonuca ulaşmak için harcanan güç.

Çağ: Başı ve sonu belli olan ve bir özellik taşıyan, kimi zaman birkaç.

Çağan: Mutlu gün, bayram.

Çağatay: Cengiz Han’ın oğlu.

Çağdaş: Aynı zamanda yaşayan, çağımıza uygun, çağımıza yaraşır.

Çağlar: Çağıl çağıl akar, çağıldar, çağlayarak akar.

Çağlayan: Bir akarsuyun yükseklerden köpürerek düştüğü yer, çavlan.

Çağman: Çağdaş kimse, çağın insanı.

Çağrı: Birini bir yere çağırma işi, çağırma, yırtıcı bir kuş.

Çakır: Doğan ya da atmacaya benzeyen bir avcı kuş, ela gözlü kimse.

Çelik: Su verilip sertleştirilen demir, polat.

Çetin: İstenilen yola getirilmesi, elde edilmesi zor, güç olan, Kolay olmayan, sert, sarp.

Çetinalp: Zorlu ve yiğit, sert yiğit.

Çevik: Kolaylıkla, çabuklukla davranan, hareketleri hızlı, canlı.

Çınar: Boyu otuz metreyi bulan, uzun yıllar yaşayan, geniş yapraklı ağaç.

D Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Dalan: Dal gibi olan, dal gibi ince yapılı.

Demir: Yer altından çıkarılan, türlü işte kullanılan dayanıklı bir maden, bu madenden yapılmış olan.

Demiralp: Demir gibi sağlam yiğit

Demiray: Demir gibi sağlam ve Ay gibi güzel.

Demircan: Demir gibi sağlam kimse.

Demirkan: Sağlam ve güçlü kan.

Deniz: Yeryüzünün büyük bölümünü kaplayan çok geniş ve tuzlu su.

Denizhan: Ünlü Oğuz Destanı’na göre, Oğuz Han’ın altı çocuğundan en küçüğü.

Deren: Tırmık da denilen bir tarım aracı; ekini biçip toplayan, derleyen.

Derin: Dibi, yüzeyin ya da ağzından uzak olan, çok içten gelen ve içe işleyen kendi türünde son derecesine ulaşmış, derinliği olan.

Devrim: Kısa zaman içinde gerçekleştirilen ve olumlu yönde önemli niteliksel değişimlere yol açan hareket.

Dikmen: Koni biçiminde sivri tepe, dağların en yüksek yeri, doruk, dik, Yerdeki orman, yayla, dikilerek oluşturulan ağaçlık, çam ve başka Ağaçların gövdeleri, dik olan yer.

Dilmen: Dil bilen kimse, dilci.

Dinç: Sağlık durumu iyi, güçlü, gücü yerinde, canlı.

Dinçalp: Güçlü yiğit, güçlü ve yiğit.

Dinçer: Güçlü er, güçlü kimse.

Dinçtürk: Sağlıklı, sağlam Türk, güçlü Türk.

Diren: Karşı koy, dayan, harmanda sapları yaymaya yarayan, uzun çatallı, ağaçtan yapılmış bir tarım aracı.

Dirlik: Düzen içinde mutlu yaşam, mutluluk, sevinç, iyi geçinme, erinç.

Doğa: Kendiliğinden var olan, canlı, ve cansız nesnelerden oluşan, Kendini sürekli olarak değiştiren varlığın tümü, tabiat.

Doğan: Küçük kuşlarla beslenen, ava alıştırılarak kuş avında kullanılan, Akdoğan, çakırdoğan, aladoğan gibi türleri olan bir kuş, şahin.

Doğanalp: Şahin ve yiğit yiğit kimse.

Doğanay: Ayın ilk günlerinde Ay, yeni Ay (ayın ilk günleri doğan çocuklara verilir.

Doğu: Güneş’in doğduğu yönden.

Doğuer: Doğu yiğidi.

Doğuş: Doğma, doğma biçimi, yaradılış.

Dolun: Dolgun, dolarak biçimi yuvarlaklaşmış, ayın ondördü.

Dolunay: Yuvarlaklaşmış ay, dolgunlaşmış Ay, Ay’ın on dördü Çok güzel kimse, Ay gibi kimse.

Dora: Doruk.

Doruk: Dağların, tepelerin en yüksek noktası, tepe.

Durukan: Temiz kan, saf kan.

Dâhi: Üstün zekalı, son derece zeki, anlayışlı.

Dâi: Dua eden, duacı, hak dine çağıran.

Dânâ: Çok bilen, bilgili.

Daniş: Bilgi, bilme, biliş, ilim.

Danişmend: Bilgili, âlim.

Dâver: Doğru ve insaflı olan, âdil hükümdar.

Derviş: Allah için alçak gönüllüğü kabul eden.

Dilhan: İçten, gönülden söyleyen.

Dilaver: Yiğit, yürekli, erkek.

Doğan: Atılgan ve yiğit.

Dülger: Marangoz.

E Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Ediz: Değerli, ulu, yüce, yüksek.

Efe: Özellikle Batı Anadolu yiğidi, yiğit, zeybek, ağa, ağabey, kabadayı.

Efekan: Yiğit bir soydan gelen.

Ege: Ulu, büyük, Türkiye ile Yunanistan arasındaki denizin adı.

Egemen: Yönetimini kendi gücüyle, dışardan denetime bağlı kalmadan Sürdüren, üstün, sözünü, geçiren.

Ekin: Tahılın tohum olarak tarlaya atıldığı andan başlayarak harman Oluncaya değin aldığı duruma verilen ad.

Emre: Dost, arkadaş, sevdalı, tutkun, ünlü, Türk ozanı Yunus’un adlarından biri.

Engin: Yüksek olmayan, düzey bakımından düşük, denizin, karasularından Uzakta bulunan geniş bölümü, ucu bucağı görünmeyecek denli geniş.

Eralkan: Al kanlı yiğit.

Eralp: Yiğit erkek, yiğit kimse, yiğitler yiğidi.

Eraltay: Altay dağlarından gelmiş yiğit.

Eray: Ay gibi yiğit.

Erberk: Sağlam, yiğit, sert yiğit.

Erbuğ: Yiğitler başı, komutan.

Erdağ: Dağ gibi er, dağ gibi yiğit.

Erdem: İyiliksever, acıma, alçakgönüllülük gibi övgüye değer niteliklerin genel adı.

Erdin: Ereğine ulaştın; Allah yolunda ermiş duruma geldin, olgunlaştın Yetiştin.

Erdinç: Dinç yiğit.

Erek: Ulaşılmak istenen, ardından koşulan şey, amaç, erişilmek İstenen sonuç.

Erez: Buğday ve arpa tarlalarında yetişen deliceotu da denilen bir bitki.

Ergin: Olmuş, olgunlaşmış yetişmiş.

Ergün: Erken doğan güneş, yumuşak, uysal, sulu sepken, sulu kar.

Erim: Bir şeyin erişebileceği uzaklık, muştu, iyi bir şeye işaret olan durum, sevgi.

Erinç: Mutluluk içinde yaşama, dirlik.

Eriz: Yiğidiz, erkeğiz, er izi, er yolu.

Erk: Yaptırma gücü, güç sözü geçerlilik.

Erke: İşe çevrilebilen güç.

Erkmen: Güçlü kimse, güçlü erkek, sözü geçen kimse.

Erkut: Uğur getiren yiğit, uğurlu yiğit.

Erman: Er kişi, yiğit kişi.

Erol: Yiğit ol, erkek ol, er ol.

Ersan: Yiğit ünlü, er sanlı.

Ersin: “yiğitsin” “erkeksin” erişsin, ulaşsın, gelişsin, yetişsin, olgunlaşsın.

Ertan: Güneş’in doğma zamanından az önce, şafaktan önce.

Ertaylan: Yiğit ve uzun boylu kimse.

Ertekin: Yiğit ve tek, yiğit ve biricik, biricik yiğit, yiğit prens.

Erten: Erkek tenli.

Ertürk: Yiğit Türk, erkek Türk.

Eryiğit: Yiğit erkek.

Esen: Hiçbir sayrılığı, hiçbir sakatlığı olmayan, sağlık ve mutluluk içinde olan sağlıklı.

Esener: Sağlıklı yiğit.

Esentürk: Sağlıklı Türk.

Eser: Yel, sert esen yel; esme işini yapar, esinti olur yel olur.

Esmen: Esen yel gibi kimse.

Eti: M.Ö. 1900-1200 yılları arasında Anadolu’da büyük bir Uygarlık kurmuş olan Orta Asyalı bir ulus.

Evre: Bir olayda birbiri ardınca gelen değişik durumların Her biri, alınan yol aşama.

Evren: Var olan her şey, bütün varlıkların oluşturduğu bütün, kainat, dünya.

Evrim: Ağır ağır ve kendiliğinden olan değişim, kendiliğinden gelişme.

Ezgü: İyi kimse.

Ecehan: Hanların başı.

Ecmel: En güzel, en yakışıklı.

Ecvet: En cömert, varını yoğunu dağıtan. En iyi olan.

Ede: Ata, büyük kardeş, ağabey.

Edhem: Kara donlu, yağız at.

Efe: Batı anadolu yiğidi, zeybek.

Efken: Atıcı, yıkıcı.

Eflah: Tamamiyle kurtulan, en çok talihe kavuşan.

Ekmel: En olgun, mükemmel.

Ekrem: Çok cömert, iyiliksever, keremi lütfu çok olan.

Elvan: Renkli, renk renk.

Emced: Çok şerefli, ve haysiyet sahibi.

Emir: Bir kavmin, şehrin başı, reisi.

Emre: Aşık, dost, abi. Beylerbeyi.

Enes: İnsan.

Engin: Uçsuz bucaksız deniz.

Enver: Çok nurlu, çok ışıklı, çok parlak, çok güzel.

Ercümend: Muhterem, şerefli, itibarlı.

Erdem: Fazilet.

Ergün: Sert başlı, oynak ve hızlı giden at.

Erhan: Yiğit hakan.

Erkam: Rakamlar, isimler.

Erkan: Esaslar, direkler, reisler.

Erkin: Bağımsız hareket eden.

Erman: Arzusu, isteği olan.

Erol: Sözünde duran er.

Ertuğrul: Temiz, yürekli, doğru insan.

Esat: Çok uğurlu ve mutlu.

Esed: Aslan, gazanfer, cesur.

Esved: Siyah, esmer.

Eşref: En çok şerefli, itibarı en çok yüksek olan.

Etem: Kusursuz, noksansız.

Evran: Baht, büyük yılan.

Eymen: Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı. Sağ taraftaki.

Eyüp: Tevbe eden, hatalarına pişman olan.

Ezrak: Mavi, gök renkli. Su gibi saf ve temiz olan.

F Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Fatih: Fetheden.

Ferdi: Bireysel, tek başına.

Ferhan: Sevinç, neşe. İyi haber karşısında verilen ödül. Güçlükleri aşıp bir yeri ele geçirme.

Feridun: Tek başına, eşsiz.

Ferit: Sıralanmış inci taneleri. Tek başına. Emsalsiz.

Feyyaz: Berekeli, gür, verimli. Eli açık.

Fırat: Bir nehir adı. Türkiye’den geçip Basra’ya dökülür.

Furkan: İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki herşeyi gösteren.

Fazlı: İyilik, fazilet, erdem, lütuf.

Fahreddin: Dinin büyüğü, dinde övülmeye layık.

Fâlih: İsteğine kavuşan, başaran. Çiftçi.

Faris: Yiğit, mert, binici, at yetiştiricisi.

Faruk: Hak ile bâtılı ayıran.

Fasih: Güzel, düzgün ve açık konuşan.

Fatih: Fetheden, zapteden, aşan.

Fatin: Zeki, anlayışlı.

Faysal: Kesin hüküm vereni. Keskin kılıç.

Fazlullah: Allahü teâlânın lütfu. Üstün ve değerli.

Feda: Kurban olma, gözden çıkarma.

Fedai: Canını esirgemeyen, can vermeye hazır.

Feramuz: Şanlı, şerefli, ün kazanmış.

Feramuş: Hatırdan çıkan, unutulan.

Ferhan: Sevinçli, neşeli, ferahlı, şen, memnun.

Ferhat: Sevinç, neşe sahibi.

Feridüddin: Dinin en üstünü.

Feridun: Tek, eşi ve benzeri olmayan, kıymetli cevher.

Ferman: Emir. Padişahların tarafından verilen emir.

Ferruh: Uğurlu, mübarek, yüzü nurlu, aydın.

Fettah: Fetheden, her türlü müşkülleri kolaylaştıran.

Feyyâz: Feyz, bereket ve bolluk veren.

Feyzullah: Allahü teâlânın feyzi.

Fuat: Kalb, gönül.

Furkan: İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren.

Fuzuli: Fazla, anlamsız, yersiz.

G Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Gediz: Su birikintisi, gölcük, Ege Bölgesi’nde bir akarsu; adını bu akarsudan alan bir ilçe.

Gencer: Delikanlı, genç yiğit bkz. Gençer.

Genç: Yaşı ilerlememiş olan, yaşlı olmayan, canlı, dinç.

Gençalp: Genç yiğit.

Gençer: Delikanlı, genç yiğit.

Geray: Açık maviye yakın, gök rengindeki Ay.

Giray: Uygun, yaraşır, eski Kırım hanlarının ünvanı.

Girgin: Herkesle çabucak ahbaplık, yakınlık kurabilen, sokulgan kimse.

Gökalp: Gök gözlü yiğit.

Gökay: Mavi Ay; gökyüzündeki ay.

Gökberk: Mavi ve gözlü ve sert.

Gökdeniz: Mavi deniz.

Göker: Gökyüzünün yiğidi, gök yüzlü erkek, mavi gözlü kimse.

Gökhan: Oğuz Han’ın oğlu.

Gökmen: Mavi gözlü ve sarışın kimse.

Göksagun: Mavi gözlü hekim.

Göksel: Gökyüzüyle ilgili.

Göktan: Mavi şafak, mavi tan.

Göktuna: Mavi Tuna.

Göktunç: Mavi gözlü ve tunç gibi.

Göktürk: 552-745 yılları arasında Orta Asya’da hüküm süren, Bumin Han’ca kurulmuş olan Türk devleti ve bu devletin halkından olan kimse.

Gönen: Mutlu ol, sevin.

Gönenç: Varlık, bolluk, mutluluk, sevinç.

Görkem: Gösteriş, görünüş, gürbüz, iyi gelişmiş, göz alıcı ve gösterişli olma hali, göz alıcılık, gösterişlilik.

Görkmen: Alımlı, yakışıklı yiğit, görkemli erkek.

Güçlü: Dayanıklı, zorlu, gücü olan, kuvvetli, sözü geçer.

Güçlüer: Dayanıklı, zorlu yiğit, güçlü yiğit, sözü geçer yiğit.

Güçlütürk: Dayanıklı, zorlu Türk, kuvvetli Türk.

Gültekin: Tek gül, biricik gül, gül gibi güzel ve tek, gül şehzadesi.

Gün: Güneş’in yeryüzüne saçtığı ışık, gündüz, güneş.

Günal: Kırmızı Güneş, al Güneş.

Günalp: Güneş gibi ve yiğit.

Günay: Güneş ve ay, güneş gören yer, güney.

Günberk: Güneş gibi yakıcı ve sert.

Gündoğan: (Güneş doğarken doğan çocuklara konulan adlardan) Doğan güneş, doğan gün.

Gazanfer: Yiğit, aslan gibi cesur.

Gazi: Savaştan sağ dönen.

Gevheri: Pırlanta gibi temiz insan.

Gıyas: Yardım eden.

Giray: Kırım hanı.

Gürbüz: Toplu, güçlü dinç erkek.

H Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Hakan: Eskiden Türk imparatorlarına verilen unvan. Kağan.

Hansoy: Han soylu, bey soyundan gelen.

Heper: Bütünüyle yiğit, hep yiğit, her zaman yiğit.

Hınçal: Öcünü onda koyma, öcünü al, öç al.

Habbab: Seven, sevgili, dost.

Habil: Yumuşak ve temiz huylu.

Hacib: Kapıcı, kapıcı başı.

Hafi: Güler yüzlü, çok ikramcı, gizli.

Hafid: Torun.

Hakan: Türk hükümdarı.

Hakem: Hüküm veren.

Haki: Hikaye eden, anlatan.

Hakkı: Doğru olan, irfan sahibi, insaflı.

Haldun: Devamlı yaşlanıp ihtiyarlamayan.

Halife: Birinin yerine geçen.

Halil: Dost, sevgili, samimi dost, içten arkadaş.

Haluk: İyi ve güzel huylu, geçim ehli, İslama yakışır.

Hamdullah: Allahü teâlâya hamd eden.

Hammâd: Çok hamd eden, çok dua eden.

Hamza: Aslan, heybetli, azametli.

Han: Hakan veya hakana bağlı hükümdar.

Hanefi: İstikamet üzere olan.

Hani: Yumuşaklık ve vakar sahibi.

Hasan: Güzel, iyi, hoş.

Haseki: Hükümdarların hizmetlerine tahsis edilen zat.

Hasibi: Cömert, hayırhah.

Hasin: Kuvvetli, sağlam, muhafaza eden.

Hâtem: Mühür, üstü mühürlü yüzük, en son.

Hattâb: Çok güzel konuşan ve nasihat eden.

Hatip: Hitabeden, güzel söz söyleyen.

Hayali: Hayal eden.

Haydar: Aslan, cesur, yiğit, kahraman.

Hayrani: Hayran olan.

Hayreddin: Dinde hayırlı kimse, dinin hayırlısı.

Haşim: Ezen, parçalayan. Hürmet ve ikram eden.

Haşmet: Heybet ve ihtişam sahibi. Tevazu gösteren.

Hazım: ihtiyatlı, basiretli, gözü açık, hazımlı.

Hızır: Yeşil.

Hicabi: Mahcup, utangaç, hayalı, edepli, terbiyeli, iffetli.

Hilmi: Yumuşak huylu, sabırlı, vakarlı, sakin.

Himmet: Lütfeden, gayret eden.

Hişam: Haya eden, utanan.

Hud: Büyük, çok hürmet eden.

Hulusi: Halis, saf, samimi, candan, içi temiz.

Hurşid: Güneş.

uzeyfe: Küçük testici, çömlekçi çırağı.

Hüccet: Senet, vesika, delil.

Hüdâvendigâr: Hükümdar, sultan, âmir, hâkim.

Hüdayi: Hüdânın kulu.

Hümayun: Mübarek, mutlu, padişaha olan.

Hüsameddin: Dinin keskin kılıcı.

Hüseyin: Küçük güzel.

Hüsrev: Padişah, hükümdar, sultan.

I Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Ilgar: Akın.

Ilgaz: Çankırı-Kastamonu arasında, Batı Karadeniz Bölgesi’nin en yüksek dağlar topluluğu.

Işın: Bir ışık kaynağından çıkan ve uzayıp giden ışık çizgisi.

Işıner: Işın saçan yiğit.

Işıtan: Aydınlatan, ışık veren.

İ Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

İçöz: İçi özü olan.

İlbay: Bir ilin, bir obanın yöneticisi.

İlbey: Ülkenin beyi, Orhan Gazi döneminde bir salla Rumeli’ye geçen Türk savaşçılarından, Rumeli de bir çok yeri alan kişi.

İlbilge: Ülkenin, yurdun bilgesi.

İldeniz: Ülkenin, yurdun denizi.

İlkan: İran’da İlhanlılardan sonra kendi adıyla bir devlet kuran Türk.

İlke: (İlk çocuk için) kendisinden vazgeçilmeyecek ana düşünce, Uyulması gereken davranış kuralı.

İlker: (Doğan ilk erkek çocuk için) birinci yiğit, ilk yiğit, ilk erkek.

İlkut: Kutlu ülke, kutlu yurt.

İltan: Ülkenin ışığı.

İltay: Ülkenin yavrusu, çocuğu.

İltekin: Ülkenin şehzadesi.

İlter: Yurdu koruyan, yurdu savunan, yurdu kayıran, ülkesever, yurtsever.

İlteriş: Ülkeyi derleyip toplayan.

İmge: Düş, görüntü, tasarım.

İmre: Dost, arkadaş, ağabey.

İmren: (“İmrenmek”ten buyruk) beğenilen bir şeyin benzerini edinme İsteği, imrenme.

İnal: Güvenilir arkadaş, inanılır kimse, dost, inanca veren, inanılan, şehzade, prens, han.

İhsan: Hakkından fazlasını veren.

İhvan: Sadık, samimi, candan dost.

İkrime: Kerem sahibi, cömert.

İlhami: İlham sahibi.

İlker: İlk erkek çocuk.

İmadeddin: Din direği, devleti ayakta tutan.

İmam: Nümune, rehber, önder, başkan.

İnayetullah: Allah’ın lütfu, ihsanı.

İslam: Müslüman, Hakka teslim olan.

İsmâil (İb): Allahü teâlâya çok ibadet eden.

İzzet: Değer, şeref, kudret, hürmet ve ikram sahibi.

K Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Kağan: Hanlar hanı, hakan, han, Orta Asya’da eskiden Moğol İmparatorlarına verilen unvan, İmparator.

Kanat: Kuşların ve uçucu böceklerin uçmalarını sağlayan organları.

Kandemir: Sağlam kan, kanı sağlam olan kimse, sağlam demir.

Kaner: Kanlı yiğit.

Kansu: Çerkez Memluk beyi, Çin’de bir il, Memluk Sultanlığının son Çerkez Sultanı.

Kaplan: Hindistan ve Afrika ormanlarında yaşayan, aslan büyüklüğünde. Postu çizgili, kedigillerden yırtıcı, güçlü bir hayvan.

Karaca: Geyik türünden, boynuzları küçük ve çatallı bir av hayvanı, Dağ keçisi, yaban keçisi, eti yenen bir kuş, (mecaz olarak)

Karan: Karanlık.

Kartal: Kızıl kara tüylü, güçlü kıvırcık gagalı, iri ve güçlü, yırtıcı bir kuş.

Kaya: Büyük ve sert taş kütlesi, pek sert.

Kayatürk: Kaya gibi sağlam ve sert Türk.

Kayı: Osmanlıların kökeni olan Oğuz boylarından birinin adı, sağlam, sert, güçlü, sağanak, bora.

Kayıhan: Güçlü kağan, sert han, sağlam han.

Kayra: Allah yardımı; Allah’dan ya da büyük bir kimseden gelen iyilik, kayırma, yardım, destek.

Keskin: Çok kesici, iyi keser, çok sert, çok etkili.

Kıraç: Su bulunmayan toprak, kurak toprak, verimsiz toprak.

Kıvanç: Mutlu bir olgudan duyulan şey, sevinç öğünç.

Koçer: Koç yiğit, yiğitler yiğidi.

Koçhan: Yiğit kağan.

Konur: Kumral, kestanerengi, açık sarı, boz ile sarı arası, (renk) süslü, çalımlı, kimseyi beğenmeyen, gururlu, kahraman, yiğit.

Konuralp: Yiğitler yiğidi, onurlu yiğit.

Kor: İyice yanarak içine, özüne değin ateş olmuş kömür ya da odun parçası, (mecaz olarak) kıpkırmızı

Koralp: Kor gibi, kor ateş gibi yiğit.

Koray: Kor gibi kızarmış ay, kıpkırmızı ay.

Korcan: Kor ateş gibi kimse.

Korel: Kor ateş durumuna gelmiş el.

Korer: Kızıl ateş gibi yiğit, kor gibi erkek.

Korkmaz: Hiçbirşeyden çekinmeyen, yiğit, yürekli.

Korkut: Dedem Korkut öykülerinin anlatıcısı sayılan kişinin adından; “korkutmak”tan buyruk.

Köksal: “Yerinden kolayca oynatılamayacak durumda yerleş!”kökünü derinlemesine sal” “kökleş yerleş” anlamında buyruk.

Kubilay: Çin’de “Yu-An” adıyla yeni bir hanedanlık kuran Moğol İmparatoru, Kubilay Han.

Kunt: Sağlam yapılı, sağlıklı, dayanıklı, kalın, sert.

Kunter: Sağlam yapılı yiğit, sert yiğit.

Kurt: Sürülere saldıran, köpek türünden yırtıcı, yabanıl hayvan (mecaz olarak) işini iyi bilen, aldanmaz.

Kurtuluş: Tehlikeli ve kötü bir durumdan kurtulma.

Kutay: Iyilik getiren Ay, uğurlu Ay, kutlu ay, kutlu ve ay gibi.

Kuter: Iyilik getiren yiğit, kutlu yiğit.

Kutlay: Uğurlu Ay, kutlu Ay.

Kutlu: Iyilik, uğur getirdiğine inanılan, uğurlu kutsal.

Kutsal: Tapınılacak ya da uğrunda can verilecek denli sevilen dokunulmaması gereken; uğur getirdiğine inanılan Uğurlu, kutlu.

Kutsay: Uğurlu say.

Kuzey: Sağını doğuya, solunu batıya veren bir kimsenin tam karşısına düşen yön.

Kaan: Kağan. Hanların hanı, şahinşah.

Kabil: Kabul eden, önde olan.

Kadem: Ayak, adım.

Kâdir: Tükenmez güç ve kudret sahibi.

Kadîr: Çok güçlü, çok kudretli.

Kadı: Hüküm, karar ve hakimlik.

Kalender: Dünyadan el etek çekip boş dolaşan derviş.

Kamran: İsteğine kavuşmuş, mutlu, bahtiyar.

Kasım: Taksim eden, bahşeden.

Kâzım: Öfkesini, gazabını yenen.

Keleş: Güzel yakışıklı, bahadır.

Kemal: Olgunluk, bilgi ve fazilet sahibi.

Keramet: Kerem, ihsan, evliyada görülen harika.

Kerami: Soylu, şerefli.

Kerem: Asalet, izzet ve şeref sahibi. Cömert, eli açık.

Keremşah: Çok cömert, çok eli açık, çok soylu.

Key: Büyük hükümdar, padişah.

Keşşaf: Keşfeden, sırları çözen, gizlileri açığa çıkaran.

Kılıç: İki yüzü keskin eski bir silah.

Kıymet: Değer, baha, bedel, onur, itibar, makbul oluş.

Kiram: Soyu temiz olanlar, şerefli ve cömert olanlar.

Korkut: Büyük dolu tanesi.

Kuddusi: Mukaddes, ulvi, pak.

L Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Laçin: Bir cins şahin – Sarp, yalçın.

Lami: Sert, çatık kaslı veya Aslan.

Lema: Herseye gücü yeten.

Lemi: Becerikli, atılgan.

Levent: Dünya,varlık.

M Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Malkoç: Ünlü bir akıncı soy olan Malkoçoğullarının atası Malkoç Mustafa Bey’in adından.

Meriç: Bulgaristan’dan çıkıp Edirne yakınlarında Arda ve Tunca ile birleştikten sonra Türk-Yunan sınırları boyunca akraka Enez yakınlarında Ege Denizi’ne dökülen ırmak.

Meriçtan: Meriç Irmağı’nın şafağı, Meriç kıyısındaki sabah vakti.

Mert: Sözünün eri; yiğit bahadır, batur.

Merter: Sözünün eri; yiğit.

Mertkal: Her zaman mert olarak yaşa.

Mertol: Sözünün eri ol, yiğit ol.

Mete: Hun Türklerinin büyük hakanı, babası Teoman’ı öldürerek yerine geçti. (M.Ö. 209), otuz beş yıl Hun tahtında kaldı, Oğuz Han olarak da bilinir Moğol Moğolistan halkından. Moğollar Orta Asya’da bir kavimdi; çok eski Çağlarda Türklerle aynı kavimdendi. Cengiz Han’ın kurduğu Moğol İmparatorluğu tarihte ünlüdür..

Mutlu: Bütün istek ve özlemlerine kavuşmuş olan, mesut.

Müren: Dereden büyük akarsu, çay, ırmak moran.

Mahdum: Hizmet edilen, evlat.

Mahmud: Övülmüş, medhedilmiş, sena edilmiş.

Mahmur: Sarhoş, uykulu, baygın gözlü.

Murat: İstek, arzu, maksat. Seçilen.

Mazhar: Nail olan, şereflenen, bir iyiliğe kavuşan.

Memun: Korkusuz, tehlikesiz, sağlam, emin.

Mecdeddin: Dinin büyüğü.

Mecnun: Deli, divâne, delice seven.

Medeni: Şehirli, bilgili ve görgülü.

Mert: Sözünün eri, yiğit, bahadır.

Mestan: Mest olmuş, bayılmış.

Metin: Sağlam, dayanıklı.

Mir: Amir, kumandan, bey, vali, hükümdar.

Miraç: Merdiven, yükselen, yükseklere çıkan.

Mirkelam: Kibar konuşan, hoş sohbet, sohbet adamı.

Mirza: Hükümdar soyundan gelen, beyzade.

Misbah: Lamba.

Mithat: Methetme, övme.

Muammer: Uzun ömürlü, ömür süren, yaşayan, talihli.

Muaz: Sığınan, korunan, sarılan.

Muhammed: Yerde ve gökte çok övülen.

Muharrem: Haram kılınmış, dinen yasak edilmiş.

Muhtar: Seçilmiş, seçkin.

Muhterem: Saygıdeğer, sayın, kıymetli, şerefli.

Muhteşem: Göz kamaştıracak büyüklükte veya güzellikte olan.

Muhyiddin: Dini ihya eden.

Muktedi: İktida eden, tâbi olan, uyan.

Muktedir: iktidarlı, gücü yeten.

Muktefi: İktifa eden, izinden takip eden, örnek tutan, birine uyan.

Muslih: Islah eden, düzelten.

Mustafa: Saf hale getirilmiş, süzülmüş, güzide.

Mutahhar: Temizlenmiş, mübarek.

Mutasım: Günahtan çekinen, eliyle tutan, yapışan.

Muteber: Kadri bilinen, kıymeti takdir edilen.

Mutemed: Kendisine itimat edilen, güvenilen.

Mutlu: Halinden, memnun, mesut, bahtiyar.

Muttalib: Talep eden, isteyen.

Mübarek: Bereketli, feyizli, uğurlu, hayırlı.

Mübeşşir: Müjdeci, hayırlı haber verip sevindiren.

Müjdat: İyi haber, müjdeli haber.

Mükerrem: Şerefli, muhterem, hürmete erişmiş.

Mülayim: Yumuşak huylu, medenice hareket eden.

Mümtaz: İmtiyazlı, üstün tutulmuş, seçkin, seçilmiş.

Müren: Akarsu, nehir, ırmak.

Mürsel: Gönderilmiş, yollanmış, nebi.

Müşir: İşaret eden, yol gösteren, mareşal.

Müzdad: Artmış, çoğalmış, uzun.

N Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Nart: Yürekli, yiğit.

Nayman: Sekiz; Batı Moğolistan’da yaşayan ve sekiz oymaktan oluşan Türk Topluluğu.

Nogay: 1280-1299 yılları arasında Tuna ve Dobruca Tarlalarının başı olarak saltanat süren, Hulagu Han’ca öldürülen kişi, Nogay Han.

Noyan: Ordular komutanı, başkomutan, soylu kişi.

Nurkut: Aydınlık sal, ışık ver.

Nursal: Aydınlık sal, ışık ver.

Nuyan: Soylu kişi, noyan.

Nabi: Haberci, haber veren.

Namdar: Meşhur namlı, ünlü, tanınmış.

Nasreddin: Dine yardım eden.

Nebi: Haberci, haber getiren, peygamber.

Necat: Kurtuluşa, selamete eren.

Necati: Kurtulan, felah bulan.

Neccar: Dülger, marangoz, doğramacı.

Necdet: Kahraman, yiğit, efe.

Necih: Başarılı, galip, muzaffer.

Necmi: Yıldız.

Nefi: Kazançlı, kârlı.

Nejat: Soy nesil, nesep, tabiat.

Nesimi: Hoş ve mülayim.

Nevzat: Yeni doğmuş çocuk.

Neşet: Yetişen, ileri gelen, doğan.

Neşat: Sevinç, neşe, keyif.

Nihat: Tabiat, huy, yaratılış, bünye, karakter.

Nijad: Soy.

Niyazi: Yalvaran, yakaran, dua eden.

Nizam: Düzen, usul, tertip, yol,kaide, sıra, dizi.

Numan: Refah, konfor.

Nuaym: Hayat güzelliği, refah.

Nusret: Yardım, başarı, üstünlük, zafer, galebe, fetih.

Nüzhet: Neşe, sevinç, eğlence, temizlik, ferahlık.

O Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Olcay: Rastlantıları düzenlediği, böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih.

Olgaç: Olgunlaşmış, yetişmiş, bilen, bilgili.

Oluş: Olma biçimi, var oluş.

Omay: Beğenilen, sevilen.

Ongu: Onmuş olma durumu, sağlık, mutluluk.

Onur: Kişinin kendi öz saygısı, iç değeri, insanın kendine olan saygısı kibir çalım kurum.

Onuray: Onurlu ve Ay gibi güzel.

Oray: Kent üstüne doğan, Ay, kentli Ay.

Oskay: Neşeli, şen, sevinçli.

Oytun: Kuytu yer, beğenilen, güzel kuytu yer, kendisinde kutsallık bulunan, kutsal.

Oğuz: Doğru, sağlam, güçlü, genç.

Oğuzhan: Oğuzların hükümdarı.

Okan: Anlayışlı, kavrayışlı.

Oktay: Hiddetli, kızgın, sinirli.

Orhan: Şehrin hakimi.

Osman: Aşere-i mübeşşeredendir. Yani Cennete girecekleri müjdelenen on kişiden biridir. Üçüncü İslâm halifesidir.

Ozan: Halk şairi, geveze.

Ö Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Öcal: Sana yapılan kötülüğün acısını çıkar, öcünü al.

Ödül: İyi bir işe, bir başarıya karşılık olarak verilen armağan.

Öğün: (“Övünmek’ten buyruk) kendi kendini öv, kendi kendini yücelt, övün.

Öğünç: Övünülecek şey, kıvanç, övünç.

Öke: Olağanüstü yetenekleri olan kimse, dahi.

Ökmen: Akıllı, zeki.

Öktem: Yürekli, yiğit, güçlü, görkemli; ünlü.

Ökten: Güçlü, yiğit.

Önal: Önce davran, başa geç.

Önalan: Önce davranan, önde giden, başa geçen.

Öncel: Birine göre kendinden, önce gelen, selef; yol açan, yol gösteren.

Öncü: Önder, yol gösteren, önde giden, bir işte yol açan.

Öncüer: Önde giden yiğit, öncülük eden yiğit.

Önder: Yol gösterici, kılavuz; büyük bir işte, toplumsal bir olguda önde giden, kendine başkalarını uyduran ve onları yöneten kimse, şef, lider.

Önel: Bir işin yapılması için verilen süre.

Öner: Önde gelen yiğit önde giden erkek.

Över: Bir kimsenin ya da bir şeyin iyiliklerini söyleyebilerek onun değerini belirtir.

Övgü: Övmek için söylenen güzel söz, övme.

Övün: Kendi kendini öv, kendini yücelt.

Övünç: Bir niteliği nedeniyle övünme işi, sevinme, sevinç, kıvanç.

Özay: Özü Ay gibi.

Özbek: Yürekli, doğru, namuslu; Orta Asya’da yaşayan bir Türk boyu, Bu boydan kimse.

Özberk: Özü sert, özü sağlam.

Özcan: Bir kimsenin kendi öz canı olan.

Özdilek: İçten dilenen şey, içsel dilek.

Özdoğa: Özce doğaya benzeyen kimse.

Özel: Yalnız bir tek şeye, bir ereğe ya da kimseye ayrılmış olan; her Vakit görülenden ayrı, alışılmıştan, olağandan ayrı.

Özen: Bir şeyi elden geldiğince iyi yapmaya çalışma, özenme.

Özenç: Bir şeyi elden geldiğince iyi yapmaya çalışma işi, özenme işi, özen.

Özer: Özü yiğit, özce erkek, yiğit.

Özerk: Kendi kendini yöneten.

Özgen: Yapıp ettiklerinden hiç kimseye karşı sorumlu olmayan, özgür.

Özgü: Belli bir şeyde ya da kimsede bulunan, başkasında olmayan.

Özgül: Pözü gül kimse; özellikle bir türle ilgili olan, o türe özgü olan.

Özgün: Hiç kimseye benzemeyen.

Özgür: Başkasının kölesi olmayan, eyleminde kimseye hesap vermeyen, hür.

Özinal: Özü inanç verici.

Özinan: Özü inandırıcı.

Özkan: Soylu kan.

Özler: Göreceği gelir, hasret çeker.

Özmen: Özlü kimse, içten kimse.

Özok: Özü ok gibi doğru kimse, doğru özlü kimse.

Özol: Bir şeyin en güçlü bölümü ol, özü ol.

Özsel: Özü sel gibi olan, kimse; içle ilgili, içsel.

Özsoy: Özü temiz, soylu kimse.

Öztan: Gerçek şafak.

Öztekin: Biricik kimse, benzeri olmayan kimse; öz şehzade, tam bir şehzade.

Öztuna: Gerçek Tuna Irmağı.

Öztunç: Tunç gibi sağlam kimse, özü tunç.

Öztürk: Gerçek Türk; özü Türk, öz Türk.

P Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Pamir: Orta Asya’da yükseltilerle dolu kütle, yayla.

Pars: Etoburlardan, sıcak ülkelerde yaşayan, derisi benekli, Yırtıcı bir hayvan.

Pasin: Eski bir Türk oymağını adı.

Pekcan: Sağlam, dayanıklı can; güçlü can; çok cana yakın.

Peker: Sert yiğit, sağlam, dayanıklı yiğit, sıkı yiğit, çok yiğit, pek yiğit.

Pekin: Kuşkuya yer olmayacak denli kesin.

Pekiner: Pek yiğit, kuşkuya yer olmayacak denli yiğit.

Pekşen: Çok şen.

Perk: Sağlam, güçlü, sert, berk.

Polat: Sertleştirilmiş demir, su verilmiş demir, çelik; çelik gibi sert.

Polatalp: Çelik yiğit.

Polathan: Çelik gibi sert han, çelik kağan.

Polatkan: Çelik kan, sağlam kan.

Pusat: Zırh ve korunma araçlarının genel adı; silah.

R Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Raci: Sezgi, anlayış, dikkat.

Rasin: Beyaz ay,dolunay.

Raşit: Dürüst, güvenilir.

Refik: Yüce, ulu.

Reha: Candan, cana yakın.

Renan: Kızıl kan.

Reşat: Kahraman, cesur, savasçı.

Reşit: Yigit, cesur.

Rusen: Sabah güneş doğarken ki zaman.

Rüçhan: Bir Türk boyu.

Raci: Rica eden, yalvaran, ümitli, dileyen.

Racih: Üstün, kıymetli, faziletli ve itibarı fazla olan. Tercihli.

Rafet: Merhamet etme, acıma, esirgeme.

Ramazan: Çok sıcak olan, günahları yakan.

Ramiz: İşaret koyan, işaretle konuşan.

Rauf: Pek esirgeyen, çok merhamet eden.

Recai: Rica eden, dua eden, Allahü teâlâya yalvaran.

Recep: Mübarek, muazzam, muhterem; kıymetli.

Refah: Bolluk, rahatlık, her türlü sıkıntıdan kurtulma.

Re’fet: Acıyan, merhamet eden.

Reha: Kurtuluş, halas.

Reis: Baş, başkan.

Resül: Yeni bir kitap ile gönderilen peygamber.

Reşat: Hak yolunda yürüme, doğru yol.

Reşid: Akıllı, iyi ve olgun.

Rifat: Yükseklik, yücelik, büyük rütbe.

Rüçhan: Üstün olan.

Rıdvan: Razı, memnun. Cennetin kapısındaki melek.

Rıza: Kadere razı olan. Tasavvufta iradenin yok edilmesiyle elde edilen makam.

S Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Sağcan: Sağlıklı can, sağlıklı kimse.

Sağlam: Dayanıklı, kolay bozulmaz; yıkılmaz; zarar görmemiş, bozulmamış; güvenilir, dürüst.

Salman: Özgür, hiç kimsenin kölesi olmayan.

Saltuk: Kendi başına bir varlığı olan; Doğu Anadolu’da kurulan.

Sanal: Ün kazan, ünlü ol.

Sanalp: Ünlü yiğit.

Sanberk: Ünü sağlam.

Sancar: Eski Türk adlarından; kısa kama.

Sançar: Sancar.

Saner: Ünlü yiğit, tanınmış kimse.

Sanlı: Çok tanınmış, herkesçe bilinenen, ünlü.

Saran: Çevresini kuşatan, çevreleyen; kollarının arasına alan; hoşa giden, beğenilen Sargın insanı saran, çeken, çekici; sevimli; candan, içten, yürekten, tutkun, istekli.

Sarp: Geçilmesi, çıkılması güç, çok dik.

Sarper: Dikbaşlı yiğit, sarp yiğit.

Sarphan: Sarp kağan.

Saruhan: Sarı kağan, sarı han; Saruhan, Selçuk uçbeylerindendi, Manisa’yı alarak Saruhanlı Beyliği’ni kurmuştu.

Savaş: Birbirine düşman iki ordunun çarpışması, silahlı eylem.

Saygın: Saygı gösterilen, güvenilir olan, saygı gören.

Sayhan: Saygı gösteren kağan.

Seçen: Iyiyi kötüden ayıran, seçme işini yapan kimse.

Seçkin: Seçilerek en iyi diye ayrılan; benzerleri arasında göze çarpan; seçilmiş.

Seçkiner: Herkesçe beğenilen yiğit.

Sel: Sürekli yağmurlardan ya da eriyen karlardan oluşarak önüne Gelen herşeyi alıp götüren taşkın su.

Selçuk: Küçük sel; tezcanlı, evecen, hızlı; Selçuklulara adını veren Sultan Selçuk’tan.

Sencer: Halden bilen kimse; kale, hisar; Çağatay hanlarından birinin adı.

Seren: “sermek” eylemini yapan; gemilerde yelken direği.

Sergen: Sergilenmiş olan, sergi; raf.

Sert: Kesilmesi, kırılması, çizilmesi ya da çiğnenmesi güç olan; hoşgörüsüz.

Seyhan: Çukurova’da Adana’dan geçerek Akdeniz’e dökülen büyük ırmak.

Seyhun: Orta Asya’da bir ırmak.

Sezgin: Sezme yeteneği olan kimse, sezici.

Somer: Katışıksız yiğit, tam yiğit.

Sona: Bir tür ördek, suna; artık ondan sonrası olmayan, sona gelen; (mecaz olarak) son çocuk.

Sonay: Artık ondan sonrası olmayan Ay; (mecaz olarak) son çocuk.

Soner: Artık ondan sonrası olmayan yiğit; (mecaz olarak) son erkek Çocuk, son yiğit.

Sorkun: Bir tür söğüt.

Soydan: Soylu, iyi bir soydan gelen.

Soyer: Soyu er, soyu yiğit, soylu yiğit.

Soyhan: Soyu han olan, kağan soylu.

Soykan: Soylu kan.

Soylu: Öteden beri temiz tanınmış, bir aileden olan, soyu temiz olan.

Sökmen: Selçuklular çağında Hasankeyf Artuklu Beyliği’ni kuran.

Sönmez: Sürekli olarak yanar, hiç sönmeden yanar.

Sözen: Iyi ve güzel konuşan kimse.

Sözer: Iyi ve güzel konuşan yiğit; sözünün eri kimse.

Süalp: Asker yiğit.

Süer: Er yiğit, yürekli kişi, asker yiğit.

Sümer: Aşağı Mezopotamya’da bir bölge Sümer ülkesi; M.Ö. 400 Yıllarında bu bölgede devlet kuran bir türk kavmi.

Sadeddin: Dinin mübarek kişisi.

Sadullah: Allahü teâlânın saadeti.

Sadun: Uğurlu olan, uğur getiren.

Safa: Saf, berrak, temiz, kedersiz, gönlü şen.

Saffet: Saf, halis, temiz. Hile ve dubaradan uzak olan.

Saffan: Saf, halis.

Salahaddin: Dine bağlı, dini düzgün.

Sâman: Servet sahibi, zengin, rahat, dinç, düzenli.

Sedat: Doğru ve haklı.

Selami: Barış, huzur ve selamet sahibi.

Selçuk: Sel gibi akan.

Selman: Barışçı, sulhçu.

Serdar: Asker başı, kumandan, komutan, reis.

Serhat: Sınır boyundaki asker.

Sertaç: Başa konan taç.

Server: Baş, reis, seyyid, bir topluluğun ileri geleni.

Sevban: Elbiseli, giyinmiş, kuşanmış.

Seyfi: Kılıç kuşanmış, asker.

Seyfullah: Allah’ın kılıcı, askeri.

Seymen: Çiftlik bekçisi.

Seyyid: Efendi, bey, Peygamber efendimizin torunu Hazret-i Hüseyin’in soyundan gelenler.

Sezgin: Sezen sezici, duygulu, hassas.

Sinan: Mızrak, süngü.

Sirac: Lamba, ışık, güneş, ay.

Siraceddin: Dinin kandili.

Siyami: Oruçlu, kendini kötülüklerden men eden.

Soner: Bir işte son yardımı yapan. Son olması istenen.

Sunullah: Allah’ın kudreti, meydana getirdiği varlığı.

Ş Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Şahin: Küçük kuşlarla beslenen, eğitilerek kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş sınıfı ve bu sınıftan bir kuş, doğan.

Şahinalp: Şahin gibi yiğit.

Şahiner: Şahin gibi yiğit.

Şan: İyi tanınma, ün.

Şanal: Adın her yanda duyulsun, ünün yaygınlaşsın, iyi ün sahibi ol.

Şanlı: Ünü yaygın, ünlü, iyi ün sahibi.

Şanlıbay: İyi ün sahibi ve varsıl kimse.

Şansal: Adını, şanını her yana duyur, şan ver.

Şanver: Ünün, şanın her yana yayılsın.

Şen: Yaşamından memnunluğunu davranışlarıyla gösteren, bunu çevresindekilere de yayan kimse, neşeli.

Şener: Neşeli yiğit, şen yiğit, şen erkek.

Şenol: Her zaman neşeli ol.

Şensoy: Soyu şen kimse, şen soydan.

Şimşek: Çok bulutlu, yağmurlu havalarda, buluttan buluta ya da yere elektrik boşalırken oluşan, kırık çizgi biçimindeki çok yoğun elektrik akımı; (mecaz olarak) çok hızlı kimse.

Şölen: Eğlenmek ya da bir güzel olayı kutlamak için yapı.

Şaban: Aralık, fasıla.

Şabi: Cemaat ehli.

Şadan: Sevinçli, keyifli, neşeli, bahtiyar.

Şahap: Alev, ateş parçası, akan yıldız.

Şahinalp: Şahin gibi yiğit.

Şahsüvar: Usta binici, çok iyi ata binen.

Şâfi: Şefaat eden, şifa veren.

Şarani: Saçı gür

Şecaeddin: Dinin kahramanı, dinin yiğidi.

Şehlevent: Uzun boylu, yakışıklı genç.

Şemseddin: Dinin güneşi.

Şemsi: Güneş gibi parlayan.

Şerafeddin: Dinin şereflisi.

Şeref: Asil, yüksek, şanlı, şöhretli atalara sahip olmak.

Şevket: Büyüklük, kudret ve kuvvetten doğan haşmet.

Şevki: Şevkli, neşeli, istekli.

Şeyban: Saçlarına ak düşmüş, ihtiyar, yaşlı.

Şihab: Cesur, parlak yıldız, kıvılcım.

Şihabeddin: Dinin parlak yaldızı.

Şinasi: Tanıyan, tanıyıcı, bilen, anlayan.

Şir: Aslan.

T Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Talas: Yelin kaldırdığı toz; kasırga, fırtına.

Talay: Dal gibi ince, Ay gibi güzel; çok büyük göl, deniz.

Talaz: Dalga, kasırga, fırtına.bkz. Talas.

Talu: İyi, güzel, seçilmiş, seçkin.

Tamar: Bkz. Damar.

Tamay: Dolunay, ay’ın dolgun durumu.

Tamer: Bütünüyle yiğit, tam yiğit.

Tamerk: Tam güçlü, özerk.

Tan: Güneş’in doğmasından önceki zaman, şafak.

Tanalp: Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi.

Tanay: Şafak kızıllığının Ay’ı, şafak vaktinin Ay’ı.

Tanberk: Şafak gibi aydınlık ve sağlam kimse.

Tanbey: Şafak beyi, şafak vaktinin beyi.

Taner: Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi.

Tanerk: Şafak gücü; güçlü şafak.

Tanju: Yücelik, ululuk, Çinlilerin Türk hakanlarına verdiği unvan, Kağan, hakan, hükümdar.

Tankut: Uğurlu şafak vakti; şafak uğuru; kutlu şafak.

Tansel: Şafak vaktinin seli.

Tansoy: Şafak gibi güzel soydan kimse.

Tansu: Şaşkınlık verecek denli güzel şey, olağanüstü şey, insanları Hayran eden ve doğaüstü sayılan olay.

Tanyel: Şafak vaktinin yeli.

Tanyer: Şafağın doğduğu yer.

Taran: Tarla, geniş toprak, geniş yer.

Tarhan: Soylu kimse, bey varsıl kimse.

Tarkan: Eskiden bey, vezir gibi kullanılmış bir san; saygıdeğer kimse; Dağılmış bir durumda olan, karmakarışık, dağınık.

Taşan: Yükselerek bulunduğu yerin kıyısından aşan, kabına sığmayan.

Taşar: Kabına sığmaz, coşar, coşkun.

Taşkın: Taşmış bir durumda olan, coşkun; su baskını.

Taylan: Uzun boylu ve yakışıklı kimse.

Tekay: Biricik Ay.

Tekin: Bir tane, biricik, bir benzeri daha olmayan; beyoğlu, yiğit şehzade.

Teoman: Hun İmparatoru Mete’nin, yani Oğuz Han’ın babası.

Tınaz: Ot ya da saman yığını; ekin yığını, yığın.

Timuçin: Büyük Moğol İmaparatorluğu’nun kurucusu Cengiz’in asıl adı.

Timur: Demir; Timurlenk, aksak timur da denilen ünlü Türk-Moğol İmparatoru, Yıldırım Beyazıt’ı tutsak eden kimse.

Tokcan: Doymuş kimse.

Toker: Gözü gönlü tok yiğit.

Tolga: Savaşta askerlerin başlarına giydikleri demirden yapılmış koruyucu başlık.

Tolonay: Dolunay, Ay’ın on dördündeki durumu.

Tolun: Dolgun, dolun, bedir.

Tonguç: Ilk çocuk; çocuk.

Toprak: Toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla çürümüş organik Cisimlerden oluşan ve üzerindeki bütün canlılara yaşama ortamı sağlayan madde; kara; ülke, yurt; topraktan yapılmış.

Toros: Anadolu’nun güneyinde, Akdeniz boyunca uzanan ünlü sıradağ.

Toygar: Çayırkuşu, tarlakuşu, torgay, turgay.

Tuna: Karaormanlardan doğup Karadeniz’e dökülen, Abrupa’nın Volga’dan sonra en uzun ırmağı.

Tunacan: Sevgili Tuna, can Tuna.

Tuncel: Tunçtan yapılmış el.

Tuncer: Tunçtan yiğit, tunç gibi sağlam yiğit.

Tunç: Bakır, çinko ve kalayın karışımından oluşan, pirince Benzeyen koyu kızıl alaşım.

Tutku: Bir şeye karşı duyulan aşırı istek eğilim.

Türkcan: Can türk, sevgili Türk.

Türker: Yiğit Türk, er Türk.

Türkmen: Oğuz Türklerinin bir kolu ve bu koldan olan kimse.

Taceddin: Dinin tacı..

U Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Uçar: Sezgi, anlayış, dikkat.

Uçhan: Sert, çatık kaşlı veya Aslan.

Uçkan: Allah’ın kulu.

Ufuk: Yerle göğün birleşmiş gibi göründüğü sınır.

Uğur: İyilik müjdesi, nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı.

Uğuralp: Dünya, varlık.

Uğurcan: Doğruluk gösteren-Adaletli davranan.

Ulaç: Cennette ölümsüzlüğe kavuşan.

Ulaş: Çok övülmüş, methedilmiş.

Uluç: Büyük Türk Denizcisinin adı (Uluç Ali Paşa).

Ulunay: Dürüst, güvenilir.

Ulvi: Yüce, yüksek.

Umur: Görgü, tecrübe.

Umut: Ummak, beklemek, ümit etmek.

Ural: Aydınlık gece.

Utkan: Din uğruna çalışan.

Utku: Zafer, üstünlük sağlama, yenme.

Uygur: Şanı şerefi en yüksek olan.

Uzay: Sonsuz boşluk.

Uzel: Sevdalı, aşık.

Uzer: Kahraman, cesur, savaşçı

Ü Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Ülgen: Yüce, ulu – İyilik tanrısı.

Ülkem: Yurdum, vatanım.

Ülker: Boğa burcunda yedi yıldızdan biri.

Ümit: Umut / Ummak, beklemek, ümit etmek.

Ünal: Ün almakla ilgili.

Ünalp: Tanınmış, ünlü yiğit.

Ünay: Ay gibi tanınmış, ünlü.

Üner: Tanınmış, ünlü.

Ünkan: Tanınmış soydan gelen.

Ünsal: Adın duyulsun, ünlen.

Ünverdi: Adını duyuran, tanınan.

Üstay: Ay gibi yüce, yüksek.

Üster: Baş yiğit.

Üzeyir: Kur’an da adı geçen bir kişi.

V Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Vaha: Çöl ortasında sulak ve yeşillik yer.

Vahan: Kalkan, siper.

Vahap: Çok bağışlayan, ihsan edici.

Vahdet: Bir ve tek olma.

Vahdi: Bir ve tek olmayla ilgili.

Vahid: Yalnız, tek.

Vahit: Tek, bir.

Vakkas: Okçu, savaşçı.

Varan: Giden, varan.

Vargın: Giden, varan.

Varlık: Zenginlik.

Varol: Varlığını sürdürme.

Vasıf: Ayırıcı özellik.

Vecdet: Zenginlik, coşku.

Vecdi: Coşkunlukla, vecd ile ilgili.

Vecihi: Soylu, asil.

Vedat: Sevgi, dostluk.

Vefa: Sözünde durma.

Vefik: Arkadaş, yoldaş.

Vehbi: Allah vergisi, doğuştan olan.

Veli: Sahip, sorumlu.

Vergin: Verici, özverili, sevgi dolu.

Veyis: Yoksul, muhtaç.

Veysel: Garibanlık.

Veysi: Fakir, muhtaç.

Volkan: Yanardağ.

Vural: Vurup almakla ilgili.

Vurgun: Tutkun, aşık; dip sarhoşluğu.

Y Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Yafes: Hz. Nuh’un üçüncü oğludur.

Yağız: Yiğit; esmer.

Yağızalp: Esmer, yiğit, karayağız yiğit.

Yağızer: Esmer, yiğit, karayağız yiğit.

Yağıztay: Esmer, yiğit genç.

Yağıztekin: Esmer ve biricik.

Yahya: ‘Allah lütufkardır” anlamında.

Yakın: Uzak olmayan.

Yakup: Bir Peygamber adı.

Yalazalp: Yalım gibi yiğit.

Yalçın: Sarp, sert, düz olmayan.

Yalçıner: Sarp yiğit.

Yalçınkaya: Çıkılması güç, dik, büyük ve kaygan kaya.

Yalgı: Büyü, sihir; yalnız.

Yalgın: Serap; aşı kalemi almaya ve aşılamaya elverişli ağaç, çiçek.

Yalım: Alev, ateş.

Yalın: Sade, çıplak, katışıksız.

Yalınalp: Gösterişsiz kahraman.

Yalınay: Bulutsuz gecedeki ay.

YALINÇ: İçine başka bir şey karıştırılmamış, saf.

Yalkın: Yalnız, tek başına; ince, zayıf.

Yalman: Dik, sert, eğik; kesici alet ucu.

Yaltıray: Parlak ışık saçan ay.

Yalvaç: Peygamber gibi.

Yaman: Şiddetli, öfkeli, cesur, korkutan.

Yamaner: İşbilir yiğit, becerikli yiğit.

Yamanöz: Becerikli kimse, işbilir kimse, yaman kimse.

Yamansoy: İşbilir bir soydan gelen.

Yaser: Varlık, zenginlik.

Yasin: Kuran-ı Kerimde bir surenin adı.

Yasir: Sol tarafa giden.

Yaver: Emir subayı.

Yavuz: İyi, güzel, iyi huylu.

Yavuzalp: Korkusuz yiğit, yaman yiğit.

Yavuzcan: Yürekli, korkusuz kimse.

Yavuzer: Korkusuz yiğit, yaman yiğit.

Yavuzhan: Güçlü, kuvvetli, cesur hükümdar.

Yavuzsoy: Korkusuz soydan gelen kimse.

Yazgan: Yazar, yazan.

Yekbun: Tek olmak, birleşmek.

Yeler: Rüzgar gibi yiğit.

Yeltekin: Rüzgar gibi ve tek olan.

Yenal: Galip gelme.

Yengi: Üstün gelme, yenme, utku, zafer.

Yetiş: Zor zamanların insanı.

Yetkin: Becerili, olgun.

Yetkiner: Yetişkin yiğit, olgunlaşmış yiğit.

Yıldır: Işıklı, parlak.

Yıldıralp: Korkutan yiğit, yıldıran yiğit.

Yıldıray: Parlayan ay.

Yıldırer: Korkutan yiğit, yıldıran yiğit.

Yıldırım: Işıklı ve sesli bir doğa olayı.

Yılmaz: Vazgeçmeyen kişi, kararlı.

Yiğit: Cesur, savaşçı.

Yiğitalp: Yiğitler yiğidi, erler eri.

Yiğitcan: Güçlü ve yürekli kimse.

Yiğitefe: Cesur, yürekli.

Yiğiter: Güçlü ve yürekli erkek.

Yiğithan: Yiğit, cesur hakan.

Yolaç: Çığır açma.

Yoldaş: Aynı yoldan giden, arkadaş.

Yönder: Yön gösteren, önder.

Yörük: Göçebe bir Türkmen oymağı ve bu oymaktan olan kimse.

Yula: Meşale, ışık.

Yunus: Bir peygamber adı; bir memeli canlı.

Yurdaer: Yurtsever, kahraman.

Yurdahan: Yurda kağan olan kimse.

Yurdaışık: Yurda ışık olan kimse.

Yurdal: Kendine yurt edinme.

Yurdun: Yurda ait olan.

Yusuf: Yakışıklı, güzel.

Yusuf Efdal: Yakışıklı, güzel, daha üstün, erdemli.

Yuşa: Bir peygamber adı, Hz. Musa’nın yeğeni. Tarihte, Peygamber olduğu rivayet edilen Yûşa.

Yücealp: Büyük, ulaşılmaz ve ulu yiğit.

Yüceer: Ulu yiğit, ulaşılmaz yiğit.

Yücesan: Ulaşılmaz soy, ulu isim.

Yücesoy: Ulaşılmaz soy, ulu soy.

Yücetekin: Ulu ve biricik, ulu şehzade.

Z Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Zabit: Deniz subayı.

Zafer: Başarı, utku, galip.

Zahid: Dinen yasak olan şeylerden sakınan.

Zahir: Parlak.

Zahit: Dini yasaklardan kaçan.

Zakir: Zikreden, dua eden.

Zal: Mitolojik bir savaşçı.

Zekai: Zeka ile ilgili.

Zekeriya: Erkek.

Zeki: Akıllı, anlayışlı.

Zeynel: Süslü, dikkat çeken.

Zeyni: Süslü.

Zeyrek: Akıllı, uyanık, anlayışlı.

Zeytun: Arapça zeytin.

Zihni: Akılla ilgili.

Zikri: Zikirle ilgili, zikreden.

Zinar: Kaya.

Ziya: Işık, aydınlık.

Zobu: İriyarı, delikanlı, hovarda.

Zorlu: Dayanıklı, yenilmez.

Zuhuri: Orta oyununda bir karakter.

Zübeyir: Yazılı olan.

Züebyr: Yazılı küçük kitap.

Zülfikar: Hz. Alinin kılıcı.

Zülfü: Zülfikarla ilgili.

Zülfükar: Hz. Alinin kılıcı.

Zülküf: Makam sahibi.

Zümer: Kuran-ı Kerim’in 39. suresi.

Zürap: Toprağa atılan tohumun yeşermesi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir