İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak DOĞA TASARIM (“Satıcı”) tarafından düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.MADDE: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1 SATICI:

Ünvan: DOĞA TASARIM
Adres: Merkez Mh. Ecla Sokak No:13/B Gaziosmanpaşa/İstanbul
Telefon: +90 212 615 19 61
GSM: +90 553 470 19 61
V.D: Gaziosmanpaşa – V.K.N: 0600428469
Web: https://www.dogatasarim.net
E-posta: info@dogatasarim.net

1.2 ALICI:

Satın alma işlemini gerçekleştiren kişi tarafından online ortamda belirtilen ve doğru kabul edilen, ek olarak sipariş formunda da yer alan kişi bilgileri bulunur.

Adı/Soyadı Varsa Ünvanı:
Adres:
Telefon:
E-posta:

2.MADDE: SÖZLEŞMENİN KONUSU: İşbu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.dogatasarim.net web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.dogatasarim.net sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve proforma/fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

3.MADDE: SÖZLEŞME TARİHİ: Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından …………. tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine gönderilecektir.

4.MADDE: MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: Mal/hizmet, alıcının teslimini talep etmiş olduğu ………. adresinde …………’a teslim edilecektir.

5.MADDE: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI: Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stoğun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren en geç 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.MADDE: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ: Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğunun kabul edildiği anlamına gelir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Mal/hizmetin tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti ve faturayı 3 (Üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Mal/hizmetin tesliminden sonra Alıcı mal/hizmet üzerinde mal/hizmetin yeniden satılmasına engel teşkil edecek bir kusur oluşturmuşsa, mal/hizmetin bedelini tazmin etmekle yükümlüdür. Her durumda da nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

7.MADDE: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ: Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkansızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

8.MADDE: SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ: Mal/hizmetin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dahil Satış Bedeli www.dogatasarim.net adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan proforma/faturada belirtildiği gibidir.

9.MADDE: MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI: Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

10.MADDE: VADELİ FİYAT: Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu e-mail atılan örnek proforma/fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

11.MADDE: FAİZ: Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı 13. MADDE hükmünce sorumludur.

12.MADDE: PEŞİNAT TUTARI: Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek proforma/fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

13.MADDE: ÖDEME PLANI: Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

14.MADDE: CAYMA HAKKI: Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için ayni süre içinde Satıcıya e-posta ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. MADDE hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.dogatasarim.net web sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş ve yeniden satılmaya müsait durumda olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli Alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat ve kargo bedeli Alıcı tarafından karşılanır.

15.MADDE: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER: Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, kişiye özel istek üzerine hazırlanan mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, video kasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit vb.) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin orijinal ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.

16.MADDE: TESLİMAT, DEĞİŞİM & İADE: Aksi belirtilmediği sürece kargo ücretleri alıcıya aittir ve sipariş oluştururken peşin ödenir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Doğa Tasarım sorumluluğu ve güvencesi altındadır. Alıcılar, iade & değişim nakliye ücretlerinden sorumludur. Ürün orijinal haliyle iade edilmezse, değerdeki herhangi bir kayıptan alıcı sorumludur. İade ücretleri 3-7 iş günü içerisinde ödeme yapılan banka/kredi kartı hesabınıza yapılır.

17.MADDE: GÜMRÜK VE İTHALAT VERGİLERİ: Alıcılar, varış ülkesindeki kanunlarla belirlenmiş, uygulanabilecek tüm gümrük ve ithalat vergilerinden sorumludur. Gümrükten kaynaklanan gecikmelerden Doğa Tasarım sorumlu değildir.

18.MADDE: TEMERRÜD HALI VE HUKUKİ SONUÇLARI: Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

19.MADDE: YETKİLİ MAHKEME: İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda İstanbul Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI: DOĞA TASARIM

ALICI:

Adı Soyadı: ……
Tarih: ……

20. MADDE: YÜRÜRLÜK
20 (yirmi) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, ……… sipariş tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda sipariş verilerek onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.